Detailhandelsavond bij de Kamer van Koophandel

Albert Veldt 07.04.2011

Op woensdag 6 april werd er door het MKB een detailhandelsavond gehouden in het gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Hengelose straat te Enschede.  Aanwezig waren ongeveer 100 personen uit de middenstand van Enschede alsmede enkele raadsladen en ambtenaren.  Onze wethouder Marijke van Hees leidde de avond en deze liep via een presentatie, over koopstromen en  leegstand van winkels,  naar een forum om te kijken wat de gemeente hier in haar beleid aan kan doen.

 Als vertegenwoordiger van Burgerbelangen vond ik de discussie zinvol. Toch moet mij van het hart dat er vanuit het college nog steeds onvoldoende rekening wordt gehouden met de stagnering in bevolkingsgroei. Mede daardoor en de economische recessie zitten we nog steeds in een situatie waarbij consolidatie een must is. Immers als er winkels leegstaan en je blijft winkels bijbouwen doen we iets niet goed!! Datzelfde geldt ook voor woningen!! Als de woningmarkt op slot zit moet je stoppen met bouwen, of moeten we bouwen voor leegstand? En wat te denken van de woningprijzen als we door blijven bouwen?  Dat zelfde geldt voor winkels en industrieterreinen, we blijven het roepen, maar het komt nog steeds niet over in dit college en zijn ambtenaren.

Als we consolideren en inbreiden, renoveren en werken aan kwaliteit zijn we  goed bezig. Willen we de koopkracht behouden dan moeten we niet inzetten op uitbreiding, maar op het aantrekkelijk maken van onze stad. Citymarketing kan daar een belangrijk middel voor zijn. Maar ook een goede bereikbaarheid. Leegstand van winkels zouden we tevens kunnen pareren door de eerste drie jaar aan de ondernemer aan te bieden dat hij geen gemeentelijke belastingen hoeft af te dragen.  Wat ons betreft gaan we die discussie graag in de raad aan.