Afvalbeleid voor de toekomst

Hans van Agteren 11.03.2011

 

Afgelopen maandag is in het randprogramma van de Raad een presentatie gegeven over de toekomst van ons afvalbeleid. De kern van dit beleid is: Duurzaamheids ambitie van Enschede waarmaken en kijken wat er mogelijk is
om van 40 % scheiding naar 60 % scheiding te gaan. Het 2e uitgangspunt is de kosten in de komende jaren voor de burger niet te laten stijgen. Het 3e uitgangspunt is verenigingen, die nu ook al een positie hebben in het ophalen van papier, een rol en een positie te laten houden. 4e uitgangspunt is het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
En het 5e uitgangspunt is om te kijken hoe we het makkelijker kunnen maken voor onze inwoners van de stad. In ons Rest afval zit nog 80% waardevolle stoffen die een grote bijdrage kunnen leveren in de reductie van de CO2 uitstoot. Met het oog op de toekomst moeten ons beleid veranderen.

Dit kunnen we alleen in gezamenlijkheid met de burgers van Enschede.
Op het moment dat wij het voor elkaar kunnen krijgen om maar 20 % van het huidige restafval over te houden kun je de frequentie van ledigen ook aan passen.
Om tot goede scheiding te komen willen wij in principe zoveel mogelijk waardevol afval zoals Glas, GFT, Papier, Plastic en Textiel bij de mensen thuis ophalen.
Hierbij staat ons ook voor ogen dat de afval brengpunten klantvriendelijker moeten worden, net als een kringloopwinkel. Alles wat waardevol is gratis en gemakkelijk te storten. Het lukt echter alleen als wij er met ons allen achter gaan staan.
Daarom vind ik het goed dat wij maandag de randen van ons voorstel hebben opgezocht zodat er een goede discussie ontstaat.
Op korte termijn gaan wij in de stadsdelen de discussie graag met een ieder aan.