Citymarketing in stand houden??

Niels van den Berg 10.03.2011

Afgelopen maandag in de stedelijke commissie is citymarketing aan bod gekomen. Enschede promotie onder leiding van directeur Marcel Wendrich, krijgt de komende jaren nog een organisatiebudget van 1,25 miljoen euro. Het uitvoeringsbudget van ruim 1 miljoen euro gaat ervan af, tenminste zoals het er nu voor staat. Daarover moeten we in de toekomst weer gaan beslissen. Hebben we financiële ruimte om weer uitvoeringsbudget toe te wijzen? Zo ja, over welk bedrag spreken we dan, en voor de duur van hoeveel jaar? Indien er geen financiële ruimte is, wat doen we dan? Gaan we op zoek om deze ruimte te creëren? Allemaal vragen dus over dit onderwerp. Dat Wendrich en de zijnen prima werk verrichten mag gezegd worden. Enschede is in de laatste 20 jaar meer en meer op de kaart komen te staan. Ik durf wel te stellen dat Enschede de hoofdstad van het Oosten is geworden. Dit is zoals gezegd mede te danken aan de gevarieerde marketing middelen die zijn ingezet door Enschede Promotie. Vandaar ook dat wij van mening zijn dat we city marketing in stand moeten houden. Wel maken wij als Burgerbelangen Enschede de kanttekening dat we graag zouden zien dat Enschede Promotie. events opstart en begeleid, waarna evenementen in de jaren erna steeds meer zelfvoorzienend worden. In dat geval kunnen organisatoren van evenementen te allen tijde terugvallen op de mensen van Enschede Promotie voor kennis en advies.

 Dan zijn er nog de uitagenda, de banners, de VVV en al die andere middelen om de aandacht te vestigen op onze prachtige stad Enschede. Ook dit moet blijven, het is de basis van het fenomeen citymarketing. Burgerbelangen vindt dat qua subsidie het maximum bereikt is. Wij zijn tevreden over dat wat er gedaan wordt in verhouding tot het product dat geleverd wordt. Maar wil je echt doorgroeien, moet er dan niet een verhoging komen van de subsidie? Nee, zeggen wij in eerste instantie. Ook die discussie zal later weer opgepakt worden. Wanneer we cijfers hebben gezien en een soort van evaluatie. Wat is de winst in bezoekersaantallen? Hoeveel gasten overnachten er nu meer in onze stad? Waar komen de bezoekersstromen vandaan? Nu nog allemaal een groot vraagteken. Eigenlijk kun je zeggen dat we er een miljoen subsidie insteken, maar wat levert het op? Het is allemaal moeilijk te meten, maar op basis van wat je ziet voel je dat het goed is.

Het allergrootste PR middel voor onze stad is waarschijnlijk wel FC Twente. Een instituut waaraan we geen cent subsidie verlenen, maar die de stad een hele goede naamsbekendheid geeft. Alleen al door deze club hebben we dit jaar vele Russen, Duiters, Engelsen, Italianen als bezoekers gehad. Volgens mij is de mix van Fc Twente en Enschede promotie de juiste voor een stad als deze.