Bedrijventerreinenvisie Netwerkstad

André Le Loux 27.01.2011

Afgelopen maandag was een hectische dag met gelukkig een goede afloop Op de agenda van de raadsvergadering stond de Bedrijventerreinenvisie Netwerkstad . Een voor bijna alle partijen gevoelig onderwerp omdat het ging over de aanleg, invulling en al of niet nieuw aan te leggen bedrijventerreinen in Netwerkstad. Naast het feit dat er nogal wat discussie was over welke terreinen nu wel of niet moeten worden meegeteld (o.a. Kennispark en Vliegveld zijn er buiten gelaten) was er ook nogal discussie over de manier van rekenen over de behoefte aan terreinen voor de komende 20 jaar. Echter voor ons een heel belangrijk punt was de bebouwing van de Usseler ES. Deze stond in de stukken voorzien vanaf 2012.
Op grond van de verwachte behoefte en op grond van het vigerende beleid kan hier volgens ons geen sprake van zijn. Dat wilden we in een amendement of motie aangeven. Echter in een coalitie heb je te maken met meerdere partijen. Maar gelukkig op het laatste moment gingen de andere coalitiepartijen met ons mee en kwam er een motie uit waar allen zich in konden vinden.
De motie behelst dat eind 2012 nog eens goed gekeken wordt hoe de stand van zaken dan is, met de jongste cijfers en een goede behoefteanalyse. Wij vertrouwen er dan op, dat ook dan zal blijken dat we de Usseler ES de eerste jaren niet nodig zullen hebben als bedrijventerrein, en misschien wel helemaal niet.
Als het Vliegveld van de grond komt en Kennispark ons eindelijk de al jaren toegezegde hoeveelheid extra werk gaat opleveren, dan hebben we nog voldoende voorraad aan andere bedrijventerreinen tot 2030 voordat de Usseler ES aan de beurt is.