Kennishuis, Bibliotheek en motie Centrum Boekelo

Ben Sanders 15.11.2012

Ik had beloofd u allen op de hoogte houden m.b.t. de motie upgrading Centrum Boekelo en het Kennishuis met Bibliotheek.

Afgelopen maandag is in de marathon Raadsvergadering tijdens de behandeling van de begroting 2013 de 2e en iets dwingende Motie Boekelo, door Burgerbelangen ingediend en ondersteund door bijna alle partijen (behalve Groen Links) aangenomen, en deze motie zal gefaseerd worden uitgevoerd. Kortom de twee motiemarkten hebben voor Boekelo wat opgeleverd en kan Boekelo er vanuit gaan dat hun Centrum een upgrade gaat krijgen.
Het ‘Kennishuis’, de Bibliotheek en de Zuidmolen. Drie namen die volgens Burgerbelangen ineen gesmeed kunnen worden en tot één prachtige locatie worden omgebouwd waar jong en oud elkaar kunnen treffen en waar ‘oude’ ervaringen tevens ‘nieuwe’ leermomenten kunnen gaan worden. Daar waar kennis, duurzaamheid en zorg elkaar kunnen ontmoeten. Velen zijn het al met elkaar eens, zo vernam ik van ambtenaren en bestuurders dat de Zuidmolen dé unieke plaats is om een ‘Kennishuis’ van te maken met een geïntegreerde bibliotheek. Het voorstel wat Burgerbelangen heeft gedaan bespaard veel extra geld, houd de bibliotheek in het centrum, maakt heel veel ouderen blij, maar vooral het geeft een nieuwe impuls aan de Zuidmolen en het verlevendigt tevens het Van Loenshof en daarmee de entree van het Centrum van Enschede. Wordt weer vervolgd!