Calamiteit bouwwerkzaamheden De Grolsch Veste

Ben Sanders 15.07.2011

Uiteraard is ook Burgerbelangen Enschede net zoals velen ernstig geschrokken van de calamiteit die vorige week donderdag heeft plaatsgevonden aan het Capitool tijdens de bouwwerkzaamheden i.v.m. de uitbreiding van het voetbalstadion. Ons medeleven gaat uit naar de gewonde slachtoffers en de nabestaanden van de dodelijk getroffen slachtoffers.

Wij zijn blij dat de gewonden allen inmiddels weer thuis zijn en wensen hen veel sterkte toe.
Door deze calamiteit is er een niet alledaags beroep gedaan op onze professionele lokale hulpverleners en die uit de Regio Twente, en de vele anderen die hier onvoorbereid mee werden geconfronteerd en alles hebben gedaan om de slachtoffers te redden.

Om nu een goed beeld te krijgen van het verloop van de hulpverlening en hun inzet m.n. door de professionals en de verantwoordelijkheid in deze van de Gemeente Enschede, heeft Burgerbelangen Enschede nu al enkele vragen gesteld aan het college van B&W t.w.:
1.    Kunt u ons een compleet feitenverslag van deze calamiteit doen toekomen.
2.    Gaat de gemeente Enschede als verantwoordelijk toezichthouder een zelfstandig onderzoek instellen of verzoekt u de
       Nationale Raad voor de Veiligheid dit onderzoek voor de gemeente uit te voeren.
3.    Wat gaat u doen om op termijn een mogelijk gevoel van onveiligheid in het stadion bij bezoekers te voorkomen
       c.q. weg te nemen.
4.    Hoe is de opschaling naar GRIP 3 (eenzijdige ramp) verlopen en hoe was ten tijde van deze opschaling de overige
       paraatheid van politie, brandweer en ambulancedienst gewaarborgd in de gemeente Enschede.
5.    Klopt het dat de (THW) Technische Hilfs Werke – Kreis Borken als stand by is gealarmeerd en zo ja waarom?

De Burgemeester heeft al deze vragen voor ons tot tevredenheid beantwoord: De raad krijgt op termijn een compleet feitenrelaas. De gemeente heeft alle documenten m.b.t. de bouw zoals vergunningen etc. direct beschikbaar gesteld en zal indien nodig zelfstandig een onderzoek instellen. Niet de gemeente maar FC Twente zal als eigenaar van het stadion alles in het werk stellen om middels onderzoek aan te tonen dat het stadion veilig is en blijft. De opschaling (uitbreiding van hulpverlening) is geheel en volgens draaiboek uitstekend verlopen waarbij de paraatheid in de gemeente Enschede en omgeving niet in het gedrang is geweest. De THW is inderdaad gealarmeerd als stand by om het feit dat deze professionele Duitse rampbestrijders de beschikking hebben over groot en zwaar reddingsmateriaal. Assistentie en inzet zijn geregeld in de Grensoverschrijdende Samenwerkingsovereenkomst.

Kortom zoals het er nu voorstaat, is de bestrijding van deze calamiteit goed verlopen en zijn we dank verschuldigd aan allen die hier op adequate wijze onder zware emotionele druk en op sommige momenten met gevaar voor eigen leven hun werk hebben uitgevoerd. Chapeau!