OKÉ-HUIS en Ouderkamer in de Velve-Lindenhof geopend.

Ben Sanders 25.03.2011

Woensdag 23 maart was het dan eindelijk zover en is het Oké-huis met Ouderenkamer geopend. Het Oké-huis is een professioneel kinderdagverblijf gecombineerd met een intensief programma voor voor- en vroegschoolse educatie en staat voor maximale ontwikkelingskansen voor kinderen van 0-4 jaar in de wijk Velve-Lindenhof. Enschede heeft de visie dat goede voorzieningen voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar onontbeerlijk zijn. Door de veranderde inzichten over de combinatie van werk en de zorg voor kinderen, is naast het peuterspeelzaalwerk,de kinderopvang net zo belangrijk geworden bij de talentontwikkeling van onze kinderen.

In de ambitieuze wijk Velve-Lindenhof is men zich in 2008 hier al bewust van geworden en groeide het idee dat het samengaan van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang voor ouders en kinderen veel voordelen kan bieden. Na vele gesprekken zijn kort daarna door Alifa en Kidsstop -met hulp van de gemeente Enschede- de eerste voorzichtige stappen gezet om de integratie van het peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang mogelijk te maken. Het is een lange zoektocht geworden om twee stelsels met elke hun eigen financiële en juridische kaders en werktradities samen te smeden tot een voor ouders herkenbaar vorm van opvang, gecombineerd met een goed ontwikkelingsaanbod voor de kinderen.

Daarbij hadden de organisaties ook nog eens de ambitie en wens om -geheel nieuw- de ouders in de vorm van een ouderkamer er meer bij te kunnen betrekken en waar nodig te kunnen ondersteunen bij de opvoeding. In dit soort zoektochten kun je over elke telefoonsnoertje struikelen en dat gebeurde ook. Het wiel moest opnieuw worden uitgevonden met alle gevolgen van dien. Wat dat betreft niets dan bewondering voor
iedereen die mee gewerkt heeft bij de ontwikkeling van het concept maar vooral voor Rudi ter Riet van Kidsstop en Beatrijs van Riessen van Alifa die het risico samen aandurfden om dit onbekende terrein te betreden. Nog meer bewondering krijg je als men zich realiseert dat zij ook nog een sterke doorgaande lijn met het basisonderwijs tot stand willen brengen door samenwerking met de Lipper en de Kubus.

Het Oké-huis is tijdelijk gehuisvest op de benedenverdieping van de Lippeschool aan de Lage Bothofstraat. De verbouwing en de wettelijke aanpassingen volgens de laatste eisen is mogelijk gemaakt door de woningbouwcorporaties Domijn en De Woonplaats die uit het plan Jeugd en Onderwijs de verbouwing hebben gefinancierd. Dit laat weer eens duidelijk zien dat deze woningbouw corporaties toch ook van grote maatschappelijke betekenis zijn.