Enschede wordt weer ‘KREKKELSTAD’

Ben Sanders 24.02.2011

Zoals u allen weet, staan we weer kort voor het feest der zotten en dwazen, ook wel genoemd het carnaval. Een feest waarin rang en stand even terzijde wordt geschoven en waarin iedereen zonder aanzien des persoon zoveel mogelijk gelijk is, gelijk wordt benaderd en behandeld en waarbij veel gehoorde excessen veelal ongenuanceerd zijn. Ik kan het weten en spreek als oud Stadsprins van Krekkelstad (1996) uit ervaring. Het was voor mij een hele eer! Ook hier in onze eigen stad Enschede wordt er al sinds 1961 op bescheiden en eigen wijze carnaval gevierd en hebben wij sinds 1972 een heuse eigen ‘Stadsprins’. Reeds 50 Enschedese prominenten – waaronder o.a. onze Ere Burger Dhr. Ferdinant Fransen- vervulden in de afgelopen jaren de functie van ‘Stadsprins van Krekkelstad’. Tijdens de 3 dolle dagen wordt Enschede volgens een jaren lange traditie omgedoopt tot Krekkelstad waarin, na de sleuteloverdracht aan de regerende Stadsprins door de Burgermeester, het feest los barst.
Ook dit jaar, het jaar van ‘Stadsprins Bob de 2de’ zal de macht aan hem worden overgedragen door onze Burgemeester Peter den Oudsten. Dit zal plaatsvinden tijdens een buitengewone zitting in de Burgerzaal van het Stadhuis op vrijdagavond 4 maart a.s. waarbij, na ik heb vernomen, het voltallige College van B&W weer aanwezig zal zijn en op ludieke en carnavalistische wijze onze Burgervader daarin zal ondersteunen. Op zaterdag 5 maart a.s. is er dan weer de Enschedese carnavalsoptocht waarin mogelijk ook Collegeleden rijden. Aansluitend is er een groot feest bij Party- en Uitgaanscentrum het Bölke aan de Molenstraat.
Wij wensen een ieder fijne carnavalsdagen toe met een driemaal:
KREKKELSTAD IE DOOT MIE WAT!!!

carnaval