Speerpunten 2018-2022

 

Leefomgeving / dorpen en wijken

 • Verhogen kwaliteit openbare ruimte.
 • Toegangs- en hoofdwegen kwalitatief op hoog niveau.
 • Behouden en investeren in sociale en culturele voorzieningen in de wijken.
 • Democratisch gekozen wijkraad.
 • Heropenen zwembad ‘De Brug’.
 • Herstructureren dorpskern Usselo.
 • Usseler Es niet bebouwen en als cultureel erfgoed erkennen!

Burgerinitiatieven

 • Burgers in het eerste stadium reeds bij plannen betrekken.
 • Wijkbudgetten blijvend handhaven en zonodig verhogen.
 • Bindend referendum.

Verkeer en mobiliteit

 • Realisatie Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK).
 • Extra ontsluiting Glanerbrug.
 • Verbeteren doorstroming singels.

Duurzaamheid en milieu

 • Geen windmolens in het buitengebied.
 • Geen omgekeerd inzamelen.
 • Bevorderen stadslandbouw.

Veiligheid en preventie

 • Instellen stadsmariniers/meer blauw op straat.
 • Bestrijding drugs- en woonoverlast (aso-wet).
 • Scooterverbod binnenstad.
 • Meer handhaving.

Gezondheidszorg en sociale voorzieningen

 • Mantelzorgondersteuning.
 • Geen bureaucratie in de zorg.
 • Mensen die het echt nodig hebben blijven ondersteunen.
 • Individueel maatwerk bij gebruik van WMO. – Misbruik sociale voorzieningen hard aanpakken.
 • Kinderarmoede is onacceptabel.

Werkgelegenheid en economie

 • Winkels zondag open.
 • Meer aandacht voor mensen in de bijstand.
 • Snelle afhandeling vergunningen (flitsvergunning).
 • Bredere inzet ondernemersloket.

Ouderenbeleid

 • Openbaar vervoer goedkoper voor ouderen.
 • Levensbestendige grondgebonden woningen.

Financiën

 • Geen verhoging van de lokale lasten boven inflatie.
 • Monopolie op gemeentelijke subsidie eraf (elk initiatief moet gehoord en bekeken worden).

Onderwijs en sport

 • Meer aandacht en extra investeren in de sport.
 • Leerlingen op basisscholen reeds interesseren voor technisch onderwijs.
 • Behouden projectgelden onderwijs (LEA).
 • Jeugd stimuleren om meer te bewegen om daarmee overgewicht tegen te gaan.