Gerealiseerd in 2010-2014

Verkeer & Mobiliteit

 • De realisatie van de Fietsvisie die nu al volop in uitvoering is.
 • 70+ Gratis in de bus.
 • Parkeerverbod Schiermonnikooglaan.
 • Verkeersmaatregelen Esmarke en Oikos met een betere ontsluiting tot gevolg.
 • Fietspad aanleg Zuid Esmarkerrondweg inmiddels gestart.
 • Ontsluiting kantoortorens Zuiderval.
 • Molenstraat behouden en niet geknipt.

Woonomgeving & Leefbaarheid

 • Bevriezen van percentage studentenhuisvesting in Twekkelerveld.
 • Usseler Es behouden en niet bebouwen.
 • Aanpassing leges kosten Leegstandwet.
 • Echte oplossingen gerealiseerd in straten met jarenlange wateroverlast.

Burgerparticipate

 • Onze ambtelijke organisatie meer vanuit de burgers en partners laten denken.
 • Inspraakpodium burgers Stadsdeelvergaderingen.
 • Realisatie via twee Motiemarkten herinrichting Dorpshart Boekelo.
 • Burger de inspraak gegeven bij de Intentieverklaring Moskee.
 • Geen extra lastenverzwaring voor de burgers.

Veiligheid

 • In protocol Opnemen van informeren RTV Oost bij opschaling naar GRIP.
 • Voorkomen van uitbreiding professionele vuurwerkopslag in heel Enschede.

Financiën

 • Het terugdringen van extreem hoge stijging van onze rioolheffing.
 • Besparing van € 24 mln. over 4 jaar.
 • Geen extra lastenverzwaring voor de burgers.

Duurzaamheid

 • De uitvoering van ons Duurzaamheidbeleid waardoor Enschede een van de koplopers in Nederland is geworden.
 • Het invoeren van het Afvalbeleid waardoor er nu al een sterke groei in het scheidingspercentage is ontstaan.
 • Gratis storten groenafval.
 • Realisatie van Kleinschalige Vlasteelt.