Gerealiseerd 2014-2018

Verkeer en mobiliteit

 • Fietspad Zuid Esmarkerrondweg!
 • Fietsstraten.
 • Voordelig openbaar vervoer ouderen.
 • Behouden doorgaande route centrum (Mooienhof).
 • Alleen rechtsaf in en uit bij de nieuwe Hornbach.
 • Aanleg fietsbrug bij stadion / F35.

Woonomgeving & Leefbaarheid

 • Stadsbeek in Enschede West gerealiseerd.
 • Start aanleg drainage Enschede Noord.
 • Start herstructurering Mekkelholt.
 • Herstructering Bleekerij Boekelo.
 • Aanpassing maaibeleid.
 • Deregulering.
 • Afschaffen kapvergunning.
 • Nieuwe brandweerkazerne Boekelo.
 • Glasvezel buitengebied.
 • Behouden Usseler Es.
 • Onwenselijke uitbreiding en concentratie van onzelfstandige bewoning gestopt.
 • Oplossing “oud zeer” Kuipersdijk en omgeving (o.a. grondwaterlast).
 • Ingezet voor bewoners Beekwoudehoek tegen rigide kap woonafscheiding.
 • Gevelrenovatie invalswegen centrum.
 • Akkoord bereikt over verhuizing Action Glanerbrug.

Veiligheid

 • Meer aandacht voor kernafvalopslag Euregio.
 • Bestrijding drugsoverlast Glanerbrug en centrum.
 • Continuïteit jongerenwerk gewaarborgd.

Duurzaamheid

 • Gratis storten groenafval.
 • Herintroduceren stortquotum.
 • Groene Leges.

Financiën

 • Financieel solide beleid gevoerd.
 • Lasten voor de burger al 8 jaar niet verhoogd.
 • Behouden subsidie TV EnschedeFM.
 • Lasten verlichting via afvalstoffenheffing.
 • Eerste aanzetten tot verbeteren grondbeleid. Planoptimisme tegen gegaan.
 • Bij aanbesteding wordt voorrang verleend aan lokale bedrijven.
 • Handhaven overwaardegrens bij toekenning WWB.

Gezondheidszorg en sociale voorzieningen

 • Strengere controles op declaraties WMO en PGB.
 • Behouden drank- en horecavergunning vitale sportverenigingen.
 • Valpreventie ouderen gerealiseerd.
 • Behouden kindpakket.