Omgevingsfonds Nobian 

Peter Brouwer 19.05.2024

Afgelopen maandagavond heb ik namens de fractie, als portefeuillehouder (diepe)ondergrond, vragen gesteld over het omgevingsfonds van Nobian. Bij de toekomstige zoutwinning in Haaksbergen heeft Nobian met de gemeente Haaksbergen afgesproken om een omgevingsfonds in te stellen waar jaarlijks een bedrag van tegen de 4 miljoen euro in gestort wordt. Nu is het zo dat Nobian, en haar verschillende entiteiten daarvoor, al meer dan 100 jaar zout heeft gewonnen in Hengelo en Enschede. En naar ons weten is er nooit zo’n omgevingsfonds ingesteld geweest voor onze gemeente.

Wij vinden dat met het instellen van zo’n fonds in relatie met de toekomstige zoutwinning in de gemeente Haaksbergen, Nobian er niet onderuit kan om ook voor  Enschede en Hengelo zo’n omgevingsfonds in te stellen, al dan niet met terugwerkende kracht. Wij vroegen aan het college of men onze visie hierop deelt en bereid is om hierover het gesprek aan te gaan met Nobian?

Het college antwoorde bij monde van onze wethouder Marc Teutelink dat ze het met ons eens is. En heeft in de periodiek bestuurlijke gesprekken die men heeft in gezamenlijkheid met de gemeente Hengelo, Haaksbergen en Nobian dit reeds onder de aandacht heeft gebracht. Nobian heeft daar de toezegging gedaan om hierover met een voorstel te komen. Omdat Nobian ook inziet dat men ook richting Hengelo en Enschede iets moet doen.

Wat dit precies betekent voor Boekelo, Usselo en Twekkelo is nu nog niet duidelijk. Maar het zal vergelijkbaar zijn met de situatie in Haaksbergen, waarbij gelden ten goede komen aan het gebied als geheel, waar ook zoutwinningsactiviteiten hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden.

Het zal nog wel een paar maand duren voor er inhoudelijk meer duidelijkheid over komt. Zo is de verwachting. Wij blijven het in ieder geval goed volgen.